You are here

Cymraeg

22 November 2011

Cyfansoddiad, swyddogaeth a chyllido.

Mae Cyngor Tatws Cyf. yn is gwmni dan berchnogaeth Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth, ac wedi ei ymrwymo i gynorthwyo diwydiant y daten Brydeinig.

Fe'i sefydlwyd drwy Orchymyn Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth ym 2008.  

Am wybodaeth pellach, gweler y Ddogfen Eglurhaol sy'n ymwneud a'r Sector Tatws.  Gweler hefyd y cyfraddau cyfalaf.  

Am wybodaeth fanylach ynglyn a gweithgareddau'r Cyngor Tatws, byddwch cystal a chyfeirio at y Cynllun Cydreoli.